NÂNG MŨI BẰNG CHỈ ULTRA VLIFT, CÓ BỊ XẤU LẠI KHÔNG?

Nâng mũi bằng chỉ Ultra Vlift để nâng cao sóng mũi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi tính an toàn của nó: không cần cắt rạch, không gây xâm lấn và hoàn toàn không để lại sẹo sau khi nâng.

Tuy nhiên, nâng mũi bằng chỉ vẫn tồn tại một vài hạn chế chẳng hạn như thời gian duy trì không được vĩnh viễn. Có một câu hỏi đặt ra rằng sau khi nâng mũi bằng chỉ có bị xấu lại không?

Continue reading “Nâng Mũi Bằng Chỉ Ultra Vlift”